Dane osobowe

Everad Adhesives SAS zobowiązuje się do tego, by gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej https://www.everad-adhesives.com odbywało się zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i ustawą o informatyce i swobodach.

Informacje ogólne na temat Everad Adhesives SAS

Adres pocztowy: Parc d’Activités de la Mossig 67520 Marlenheim – Francja

W celu skontaktowania się z nami można również kliknąć ten link: https://www.everad-adhesives.com/pl/kontakt/
lub napisać na adres e-mail: contact@everad-adhesives.com

Przetwarzanie danych w związku z zarządzaniem formularzami

W przypadku każdego formularza dostępnego w witrynie internetowej Everad Adhesives SAS (formularz kontaktowy, formularz wniosku o kontakt telefoniczny i formularz wniosku o dokumenty) gromadzenie danych osobowych jest ograniczone do tego, co niezbędne (ograniczenie danych do minimum), a formularz określa między innymi:

 • jakie są cele gromadzenia tych danych;
 • jakie jest uzasadnienie gromadzenia dotyczących Państwa danych (zgodność z prawem);
 • w stosownym przypadku realizowany przez nas prawnie uzasadniony interes;
 • czy te dane są niezbędne czy dobrowolne w kontekście obsługi Państwa wniosku (dane obowiązkowe są oznaczone gwiazdką);
 • kto może mieć dostęp do danych (co do zasady wyłącznie Everad Adhesives SAS, z wyjątkiem szczegółowych informacji w formularzu, jeżeli przekazanie danych osobie trzeciej jest niezbędne do obsługi wniosku);
 • okres przechowywania zgromadzonych danych;
 • to, czy zgromadzone dane są w stosownym przypadku przesyłane poza Unię Europejską, i gwarancje, których w związku z tym udzielamy.

Gromadzone dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zabezpieczonymi protokołami i umożliwiają Everad Adhesives SAS obsługę wniosków otrzymanych za pomocą aplikacji

informatycznych. Tylko odbiorcy tych wniosków mają dostęp do zgromadzonych danych.

W celu uzyskania wszelkich informacji lub skorzystania z przysługujących Państwu praw na mocy ustawy o informatyce i swobodach w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Everad Adhesives SAS, mogą Państwo:

Przetwarzanie danych związane z plikami cookies i pomiarem odwiedzin

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają nam analizę odwiedzin, personalizację treści i reklam, a także proponowanie funkcji w mediach społecznościowych. Informacje te udostępniamy naszym partnerom odpowiedzialnym za analizę, którzy mogą zestawiać je z innymi informacjami, które Państwo im przekazali lub które zgromadzili podczas korzystania przez Państwa z ich usług.

Kiedy odwiedzają Państwo naszą witrynę internetową, gromadzimy różne rodzaje danych:

 • informacje o systemie operacyjnym i rodzaju używanej przeglądarki,
 • adres IP,
 • dane pochodzące z plików cookies (Google Analytics),
 • część historii odwiedzin,
 • liczbę odwiedzin,
 • liczbę przeglądanych stron,
 • aktywność odwiedzających w witrynie internetowej i częstotliwość ich powrotu.
 • Używanie plików cookies i gromadzenie tych informacji odbywa się za Państwa zgodą.

Mogą Państwo zmienić swoje ustawienia plików cookies, klikając następujące łącze: ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

Przez jaki okres Państwa dane są przechowywane?

Wniosek o informacje skierowany do Everad Adhesives SAS: 6 miesięcy od otrzymania wniosku
Aplikacja na stanowisko w Everad Adhesives SAS: 2 lata od otrzymania wniosku
Tworzenie systemu przyciągania talentów: 5 lat od otrzymania dokumentów
Pismo do inspektora ochrony danych: rok kalendarzowy, w którym wpłynął wniosek + 5 lat
Prośba o informacje handlowe (prośba o katalog, prośba o wycenę, prośba o bezpłatną próbkę itp.): 3 lata (zalecenie CNIL: dane kontaktowe potencjalnego klienta, który nie udziela odpowiedzi na żaden wniosek przez 3 lata, należy usunąć)

Dane osobowe są przechowywane przez okres podany powyżej, chyba że:

 • w warunkach przewidzianych poniżej korzystają Państwo z jednego z praw przysługujących Państwu na mocy przepisów mających zastosowanie w dziedzinie ochrony danych osobowych;
 • dłuższy czas przechowywania wynika z przepisów ustawowych lub wykonawczych, którym podlega spółka.

Jakie są Państwa prawa?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych i ustawą o informatyce i swobodach mają Państwo dostęp do swoich danych, mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec ich przetwarzania, domagać się ich skorygowania lub usunięcia. Mają również Państwo prawo ograniczenia przetwarzania Państwa danych i prawo przeniesienia tych danych.

Mogą Państwo otrzymać potwierdzenie, że dotyczące Państwa dane osobowe nie są przetwarzane, i mieć dostęp do tych danych.

Mogą Państwo również uzyskać informacje dotyczące:

 • celu przetwarzania;
 • kategorii odpowiednich danych osobowych;
 • odbiorców lub kategorii odbiorców, którym przekazywane są dane osobowe;
 • okresu przechowywania danych lub kryteriów stosowanych do ustalenia tego okresu;
 • prawa wnioskowania od administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie korekty lub usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, lub też prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawa do złożenia reklamacji do organu nadzorczego;
 • dostępnych informacji dotyczących źródła danych, które nie zostały uzyskane od Państwa;
 • występowania zautomatyzowanego procesu decyzyjnego;
 • informacji o przesłaniu danych do państwa trzeciego.

Mogą Państwo zwrócić się z wnioskiem o zaprzestanie dalszego używania Państwa danych, które posiadamy (prawo do ograniczenia przetwarzania). Dane będą wówczas jedynie przechowywane w naszych systemach informatycznych, a ich dalsze używanie będzie odbywać się wyłącznie za Państwa zgodą. Mogą Państwo ponadto wnioskować o usunięcie swoich danych na warunkach przewidzianych w ustawie (na przykład przez wycofanie zgody lub wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, którego dokonujemy, jeżeli wynika z prawnie uzasadnionego interesu).

Mogą Państwo domagać się usunięcia dotyczących Państwa danych lub ich ograniczenia.

W ramach korzystania z prawa do przeniesienia danych mogą Państwo otrzymać swoje dane w formacie [CSV].

Mogą Państwo również przekazać swoje dane osobowe podmiotowi trzeciemu, a my nie możemy takiego przekazania utrudniać.

Informujemy Państwa, że mają Państwo prawo do zarejestrowania się na liście braku zgody na kontakt telefoniczny BLOCTEL, na którą może wpisać się nieodpłatnie każdy konsument, aby nie otrzymywać telefonów od osób, z którymi nie ma trwającego stosunku umownego, zgodnie z ustawą nr 2014-344 z dnia 17 marca 2014 r. o stosunkach konsumenckich oraz z ustawą nr 2016-1321 z dnia 7 października 2016 r. o republice cyfrowej.

Jak mogą Państwo korzystać ze swoich praw?

Mogą Państwo korzystać ze swoich praw w dowolnym momencie, kontaktując się z nami przez kliknięcie łącza https://www.everad-adhesives.com/pl/kontakt/ lub pisząc na adres e-mail: contact@everad-adhesives.com.

Ze względów bezpieczeństwa muszą Państwo potwierdzić swoją tożsamość: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Potwierdzenie zostanie usunięte po przetworzeniu Państwa wniosku.

Jeżeli po kontakcie z nami uważają Państwo, że Państwa prawa dotyczące danych osobowych nie są przestrzegane, mogą Państwo złożyć reklamację (skargę) do CNIL.

Aktualizacja polityki prywatności

Polityka prywatności może zostać zaktualizowana w stosownym czasie, zwłaszcza w celu uwzględnienia zmian ustawowych, wykonawczych, technicznych i funkcyjnych.

Wówczas podejmiemy możliwie jak najlepiej dostosowane działania, aby poinformować Państwa o zmianach, wskazać je i umożliwić Państwu dalsze korzystanie z witryny z pełnym zaufaniem.

W stosownym przypadku możemy zwrócić się do Państwa o zgodę na potrzeby korzystania z części lub całości witryny.

Data ostatniej aktualizacji polityki prywatności: [08.07.2019].