Nasze Zaangażowanie

Everad: nasza wizja

Dzięki oferowanym produktom i usługom chcemy w pełni zrealizować naszą wizję współpracy przy tworzeniu projektów klejów przemysłowych, wykorzystujących rozmaite technologie.

 

Everad: nasza misja

Aby dostarczyć jak najlepsze rozwiązanie dla projektów naszych klientów, ściśle współpracujemy z nimi na wszystkich etapach opracowywania produktów, tworząc tym samym wspólną wartość dodaną.

Everad: nasze wartości

Nasze przedsiębiorstwo kieruje się 5 wartościami, obrazującymi myślenie i zachowanie naszych pracowników:

  • Elastyczność: uważnie wsłuchujemy się w życzenia obecnych i potencjalnych klientów, dostosowujemy nasz know-how w taki sposób, by zaproponować rozwiązania optymalne i spersonalizowane.
  • Doświadczenie: specjalizujemy się w środkach klejących opartych na różnych technologiach, wykorzystujemy całe nasze doświadczenie, aby zagwarantować wyjątkową jakość oferowanych produktów i rozwiązań
  • Zaangażowanie: nasza praca jest dla nas pasją, a nasz codzienny zapał jest gwarantem całkowitego zaangażowania w osiągnięcie pełnego zadowolenia naszych klientów.
  • Współpraca: ścisła, partnerska współpraca z klientami w trakcie całego procesu jest źródłem konstruktywnych rozmów i wnosi ożywczy powiew na każdym etapie naszej pracy.
  • Zaufanie: w przypadku każdej pojedynczej współpracy, wzajemne zaufanie i szacunek to warunki sine qua non naszego zaangażowania.

Everad: zaangażowanie społeczne

Jesteśmy aktywnym członkiem naszego społeczeństwa. A to oznacza, że jesteśmy świadomi naszych działań i udziału w ewolucji społeczeństwa.

Rozwijamy to pragnienie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy.

Jeśli chodzi o działania wewnątrz firmy – nasz dział Corporate Social Responsability skupia się wokół 3 wartości, którymi są: Ludzie, Środowisko, Wydajność.

Sukces naszego przedsiębiorstwa jest wynikiem zaangażowania i pracy naszego personelu oraz partnerów. Chcemy pracować w odpowiednim środowisku, dlatego mamy zmotywowanych i kompetentnych pracowników, którzy swoją pasją i pracą pozwalają nam osiągnąć wyniki przekładające się na trwałość przedsiębiorstwa.

Na zewnątrz firmy, każdego roku wspieramy organizacje charytatywne lub działające na rzecz osób niepełnosprawnych lub w trudnej sytuacji życiowej.

Karta dotycząca ochrony środowiska

Jako producent klejów przemysłowych, już na etapie początkowego opracowywania produktów w praktyczny sposób wdrażamy pojęcia z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

W związku z tym dbamy o odpowiednie zarządzanie energią, odpadami oraz wodą. Troszczymy się również o jakość życia, którą nasze produkty zapewnią wykorzystującym je operatorom, jak również końcowym użytkownikom produktów naszych klientów.

To właśnie kryje się pod koncepcją ekoprojektowania Everad.